Toevallige omstander of ook hulpverlener?

In deze en komende blogs wil ik ziende, slechtziende en blinden mee nemen in mijn verhaal en vanuit mijn perspectief als slechtziende laten zien hoe ik en mijn mede cursisten EHBO ervaren en waar wij tegenaan lopen.

Je weet na het lezen van de eerste blog de reden waarom ik deze cursus wil volgen. De basis reden is een ander kunnen helpen. Het doel omvat het redden van een leven en schade beperken. Laatst genoemde is van groot belang. Dat is die eerste hulp die je biedt, ook wanneer je denkt dat je niet veel kunt betekenen.
Iemand vragen of het goed gaat als je twijfelt of diegene onwel raakt of bij ernstig ongeval een alarmnummer bellen. Een klein gebaar en moeite welk zoveel verschil kan maken!
Doe jij dit ook? Maak jij gebruik van die kleine mogelijkheden die je bezit om iemand te helpen, gerust te stellen of erger te voorkomen? Wat is je antwoord?

Het eerste onderwerp waar we over spreken betreft het omstander effect. De gedachte dat er wel iemand anders helpt of ingrijpt omdat er zoveel meer mensen zijn die het zien. Wat ook een gedachte kan zijn is dat iemand wellicht geen hulp nodig heeft door de setting waarin hij of zij zich bevindt. Wat voor kleding draagt diegene, liggen er blikjes bier? Je zou kunnen zeggen dat het grote onzin is wat ik zeg over de setting. Helpen doe je immers altijd, toch? Wij bekeken enkele filmpjes met betrekking tot het omstander effect. Kijk maar eens mee met 1 van de filmpjes en bedenk nog eens wat je antwoord bij de eerder gestelde vraag was.

Mijn persoonlijke instelling is het ten alle tijde helpen waar ik kan. Toch was mijn antwoord helder op de vraag; ‘Wat doe je bij iemand die op de grond ligt met blikjes bier en er als een zwerver bij ligt?’ Daar stap ik niet zomaar op af en zeker niet met mijn kinderen erbij. Het is belangrijk je kinderen het goede voorbeeld te geven echter leven we in een maatschappij waarbij ik als moeder ook mijn kinderen moet beschermen. Ja, zo denk ik erover.

Als je eerste hulp verleent wil je gedegen te werk gaan en zal er enige logica en organisatie van belang zijn. Je neemt de volgende stappen:

Zorg voor veiligheid
Je moet dan denken aan de veiligheid van jezelf als eerste! De veiligheid van omstanders, het slachtoffer en de omgevingsveiligheid.
Als slechtziende of blinde ben je meer afhankelijk van licht, geluid en gevoel. Een blind persoon zal ook om de veiligheid van zijn of haar blindegeleidehond moeten denken en zal tegelijkertijd op signalen van de hond af moeten gaan. Voor een visueel beperkte persoon zal de omgeving, de omstander, een belangrijke rol spelen wanneer deze er is. Jij, die goed ziende omstander, kan wellicht de juiste informatie bieden aan de visueel beperkte EHBO’er zodat hij of zij nog beter de eerste hulp kan bieden. Als jij die goed ziende omstander bent kun je helpen door de aanwijzingen van de EHBO’er op te volgen.

Het beoordelen van de toestand van het slachtoffer
Als visueel beperkte EHBO’er kan het voorkomen dat je net iets anders te werk gaat of meer vragen stelt om zo achter een oorzaak te komen of te weten waar verwondingen zijn. Daarom zal de EHBO’er benoemen dat hij of zij visueel beperkt is wanneer hij/zij zich voorstelt.
Als EHBO’er wil je zoveel mogelijk informatie van het slachtoffer. We bespreken tijdens dit onderwerp het gebruik van ICE, In Case of Emergency, belangrijke telefoonnummers en info die een EHBO’er en latere hulpverleners kunnen helpen. Wanneer je ICE in je telefoonboek zet kan een hulpverlener een familielid bellen of ontdekken dat je suikerziekte hebt, een bepaalde allergie of welke bloedgroep je hebt.

Alarmeer de hulpdiensten.
Bij ernstige situaties bel je uiteraard 112. De direct opvolgende handeling is het op de speaker zetten van je telefoon. Wat betekend dit voor de visueel beperkte EHBO’er? Die heeft nog des te meer baat bij een luidspreker om zo zich goed te focussen op het slachtoffer. Er zijn in onze groep ook mensen die doof/slechthorend èn slechtziend zijn. Dat riep de vraag op wat doet een dove als hij/zij het alarmnummer wil bellen? Daar heb ik nog niet eerder bij stil gestaan. Er bestaat een speciaal nummer voor.

Verleen verdere eerste hulp
Als visueel beperkten stuiten we op een tweetal situaties. De visueel beperkte omstander en de visueel beperkte EHBO’er. Hoe gaan de hulpverleners die inmiddels zijn gekomen om met de visueel beperkte EHBO’er? Wat maakt of kraakt dat er de juiste hulp wordt geboden en de juiste informatie wordt overgedragen? Als visueel beperkte omstander kun je onzeker raken of graag de juiste instructie krijgen. Waar mag je lopen? En wat als je als blinde met je hond langs een ongeval loopt? Het blijkt dat het voor deze hulpverleners van belang is te weten hoe je omgaat met een slechtziende of blinde hulpverlener.

Er wordt verder aandacht besteed aan hoe moet je reageren bij verstikking. Daarnaast bespreken we de veiligheid van het slachtoffer en je hoe je het slachtoffer moet verslepen of ondersteunen. Uiteraard oefenen we dit metelkaar. En daar ben ik heel blij mee, ik merk dat het uitvoeren van oefeningen je veel meer laat nadenken en echt voelen welke handelingen je moet uitvoeren.

 

Ik denk 🤔 dat ik hier thuis nog even ga oefenen…..slachtoffers genoeg 🤣

Dit is dan wel een vrij informatieve blog maar even zo genoeg stof tot nadenken! Wij leren wel op de cursus 😉
Mijn doel voor deze blog is specifiek dat de goedziende omstander en goedziende hulpverlener zich bewust zijn van hun rol bij eerste hulp die verleend wordt door een blinde of slechtziende. Ook hoop ik dat jij je gedachte laat gaan over het omstander effect en wat het voor jou betekend, wat als jij het slachtoffer bent?